Γεώργιος Α. Πατρώνας: Δημῶδες μουσικὸ κείμενο ποὺ ψάλλονταν στὴ μνήμη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα στὴν ἱερὰ μονὴ Ξηροποτάμου: μιὰ καταγραφὴ τοῦ προηγουμένου Βασιλείου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ Print
There are no translations available.

Ἀνάμεσα  στὰ  ἄγνωστα  ἐνδιαφέροντα  μουσικὰ  χειρόγραφα  ποὺ ἦρθαν   στὸ   φῶς   τῆς   δημοσιότητας   μὲ   τὴν   πρόσφατη   ἔκδοση   τοῦ Συμπληρωματικοῦ καταλόγου ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους (426-557) 1 εἶναι καὶ τὸ χειρόγραφο 511.

Τὸ  Ξηροπ.  511  εἶναι  ἕνας  χαρτῶος  κώδικας  τοῦ  ἔτους  1900,  μὲ πολυτελὴ  στάχωση 2 ,  566  σελίδων  (ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸ  παράφυλλο  ἀρχῆς), διαστάσεων  255×185  χιλ.,  μὲ  γραμμένη  ἐπιφάνεια  212×140  χιλ.  σὲ  12 διπλοὺς στίχους. Σύμφωνα μὲ τὴν προμετωπίδα του (σ. 1) πρόκειται γιὰ ἕνα   Μαθηματάριο   (σημειογραφία   νέας   μεθόδου):   «Μαθηματάριον περιέχον τὰ μέγιστα μαθήματα τῆς τε παπαδικῆς καὶ τοῦ μαθηματαρίου.
Διὰ χειρὸς τοῦ ἐλαχίστου ἱεροδιακόνου Βασιλείου Ξηροποταμηνοῦ τοῦ ἐκ τῆς νήσου Κρήτης (ἐκ Βουλισμένης Μεραμπέλλου).  Ἐν τῇ κατὰ τὸν Ἄθω ἱερᾷ καὶ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1900 ˏαϡ΄» (Πίν. 1).

Διαβάστε όλο το άρθρο σε PDF

Πίν. 1

Πίν. 2